KATEDRA NAUK PODSTAWOWYCH
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU W KATOWICACH

W skład Katedry Nauk Podstawowych wchodzą dwa Zakłady:

ZAKŁAD ANATOMII (NNP-1)

oraz 

ZAKŁAD BIOCHEMII I GENETYKI MEDYCZNEJ (NNP-2)

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra Nauk Podstawowych
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

ul. Medyków 18
40-752 Katowice

tel. 32/ 208 88 64
biogen@sum.edu.pl